Entrepriseret

Nødlidende entrepriser

Jeg rådgiver om enhver form for håndtering af fast ejendom og entreprise i forbindelse med insolvens hos såvel entreprenøren, underentreprenører som bygherren. Dette gælder såvel i relation til den enkelte ejendom og entreprise, såvel under tvangsfuldbyrdelse af pant, ved konkurs, og når rekonstruktioner gennemføres.

Jeg bistår endvidere i forbindelse med ophævelse af entreprisekontrakter i forbindelse med misligholdelse grundet manglende evne til at opfylde indgåede kontrakter i forbindelse med insolvens, samt med at styre entreprisen i mål, såfremt dette er muligt.

Min rådgivning er altid baseret på forretningsmæssige overvejelser og i videst muligt omfang at undgå tab for mine klienter. Min rådgivning indbefatter blandt andet,

 • nødlidende engagementer
 • udlæg
 • tvangsfuldbyrdelse af sikkerhedsstillelser
 • tvangsauktioner,
 • ”stand-still-ordninger”
 • ejendomme ved konkurs
 • omstødelse af ejendomsdispositioner
 • ejendomme ved akkordordninger
 • rekonstruktioner
 • brugeligt pant
 • virksomhedspant
 • panthaverregnskaber
 • ”stille afvikling”