Profil

Jeg har den klare målsætning at levere hurtig, effektiv, og kompetent sagsbehandling. Dette således at klientens sag kan blive afsluttet hurtigst muligt, og med den rigtige afslutning på sagen.

Det er en vigtig målsætning for mig, at enhver sag der bliver ekspederet, bliver behandlet af et kvalificeret personale eller ved kvalificeret ekstern hjælp.

Jeg er i dag rådgiver for såvel mindre som meget store erhvervsvirksomheder, herunder institutionelle virksomheder.

Enhver henvendelse til advokatfirmaet mig er en tryg henvendelse, der ender ud med en kompetent sagsbehandling, eller en henvisning til en ekspert for det område som klienten søger rådgivning indenfor.