• +45 20873711
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • Efter aftale

SAGKYNDIG BESLUTNING

I en entrepriseaftale, hvor AB92 er gældende, udpeger Voldgiftsnævnet efter begæring af en af parterne en sagkyndig til at træffe beslutning om hvorvidt der skal ske udbetaling af en stillet sikkerhed, om berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller at foretage modregning i tilfælde af parternes uenighed.

Sagkyndige beslutninger er således et effektivt redskab til at løse uoverensstemmelser mellem parterne vedrørende uenigheder - og berettigelse af manglende betaling og anmodninger om træk på garantier. Sagkyndige beslutninger er endvidere kendetegnet ved, at processen kan behandles indenfor en meget kort periode, og at processen er relativt økonomisk og giver parterne mulighed for hurtigt at komme videre.

Såfremt en af parterne i tvisten ønsker sagkyndig beslutning, skal der indgives en skriftlig begæring til Voldgiftsnævnet. Den part der begærer sagkyndig beslutning skal stille sikkerhed for alle udgifter ved beslutningen, herunder en afgift til Voldgiftsnævnet til dækning af udgifterne ved behandlingen af sagen.

Voldgiftsnævnet træffer bestemmelse om, hvor stor denne sikkerhed skal være, og om sikkerhedens art. Sikkerheden må stilles straks. Viser sagens omfang sig senere at være større end oprindeligt antaget, kan Voldgiftsnævnet forlange, at sikkerhedens størrelse forhøjes.

Voldgiftsnævnet kan i sager af hastende karakter udpege en sagkyndig, der kan træde i virksomhed med kort varsel.

Det er væsentligt at holde sig for øje, at en sagkyndig beslutning ikke efterfølgende kan anvendes som bevismiddel i en voldgiftssag. Den sagkyndige beslutning har således ingen bevismæssig betydning i forhold til en eventuel efterfølgende voldgiftssag, men er et nyttigt værktøj til hurtigt og effektivt (midlertidigt) at løse konflikter mellem parterne vedrørende deres økonomiske mellemværende.

Advokat
Bent Stamer
Hobrovej 395
9200 Aalborg SV
Telefon +45 20873711
Email bs@bent-stamer.dk